GàidhligEnglish

News Naidheachdan

4 May 2011

NEW SATIRICAL COMEDY REACHES THE AIRWAVES OF BBC RADIO NAN GÀIDHEAL

Radio nan Gàidheal, the BBC’s national Gaelic network, is launching a new half-hour satirical comedy show to be broadcast on Fridays for six weeks, with a second series planned for later in the year. ‘Dè Do Naidheachd’, funded by MG ALBA, is a news-based panel quiz in which two teams battle for laughs as well as points and will be presented by photographer, artist and broadcaster Calum Angus MacKay.

Murdo Angus MacLeod, the show’s producer and former Scotland on Sunday Political Correspondent said: “There is a rich seam of distinctive Gaelic comedy which we are going to make use of to get people laughing. We will also have a few surprises for the audience by introducing new talent both on-air and in the script-writing team. Author Catriona Lexy Campbell will be the chief scriptwriter with some aspiring young writers joining the production team. The comedy will be no-holds-barred and for the avoidance of doubt, there are various ways of saying ‘allegedly’ in Gaelic.”

MG ALBA Editor Margaret Cameron said: "Radio has a long history of developing comedy talent and we're delighted to be working with Radio nan Gaidheal to further develop and expand our talent base while offering our audience quality entertainment at the same time."

The show will be recorded in front of a live audience in Stornoway starting Thursday 12 May at 5:45pm.

The first programme is scheduled to be transmitted on Friday 13 May at 5:30pm and with a chance to catch it again on Saturday morning at 10.00am.

For more details about being part of the audience, please call BBC Radio nan Gàidheal on 01851 705000.

4 Cèitean 2011

GÀIREACHDAINN GU LEÒR AIR BBC RADIO NAN GAIDHEAL

Dè Do Naidheachd – sreath ùr a bheir tionndadh ùr is èibhinn air naidheachdan na seachdain, a’ tòiseachadh air Rèidio nan Gàidheal Dihaoine 13 Cèitean aig 5.30f. Cluinnidh sibh geur chainnt, dhibhearsain agus deasbad gu tur mu naidheachdan an latha bho dà sgioba agus bidh an cathraiche, Calum Angus MacAoidh a’ feuchainn ri rian a chumail air cùisean.

Dh’innis Murchadh Aonghas MacLeòid, riochdaire a’ phrògraim dhuinn mu dheidhinn: “Tha Catriona Lexy Chaimbeul gu bhi aig ceann sgioba sgriobhaidh a chruthaicheas gu leòr de dh’annasan is àbhachdas thairis air na sia seachdainean a tha romhainn. Agus, tha coltach gu bheil gu leòr dhòighean air “mas fhìor” a ràdh sa Ghàidhlig, uill ‘se sin a thàinig gu ar cluasan co dhiù!”

A’ cuir fàilte air an t-sreath ùr thuirt Mairead Chamshron, Neach Deasachaidh, MG ALBA: “Tha eachdraidh ainmeil aig rèidio airson a bhith a’ leasachadh tàlant comadaidh agus tha sinn uamhasach toilichte a bhith a’ co-obrachadh le Rèidio nan Gaidheal air a’ phròiseact seo”.

Thèid a’ chiad phrògram a chlàradh air beulaibh luchd-èisteachd ann an Steòrnabhagh Diardaoin 12 Cèitean aig 5.45f. Cluinnear a’ chiad phrògram Dihaoine 13 Cèitean aig 5.30f le ath-chraoladh madainn Disathairne aig 10.00m.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman