GàidhligEnglish

MG ALBA Xmas Card

MG ALBA board members and staff would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Follow this link to the BBC ALBA Festive programme supplement. You’ll also find this included in some local papers from Friday 20 December.

 

This picture was taken in Aline forest whilst filming the BBC ALBA Christmas promo. If you are yet to see the promo, tune in to BBC ALBA over the festive period!

Tha buill agus luchd-obrach MG ALBA a’ guidhe dhuibh Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr!

Leanabh an ceangal seo gu iris shònraichte de Chlàr Phrògraman na Nollaig aig BBC ALBA. Gheibhear seo cuideachd ann an cuid de na pàipearan naidheachd ionadail bho Dihaoine 20 Dùbhlachd.

 

Chaidh an dealbh seo a thogail ann an coille Ath Linne nuair a bha sinn a’ clàradh promo Nollaig BBC ALBA. Mura faca sibh am promo fhathast, cumaibh ur sùilean air BBC ALBA anns na seachdainean ri thighinn!


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman