GàidhligEnglish

News Naidheachdan

10 December 2013

MG ALBA PLEDGES CREATIVE APPROACH TO PROGRAMME PRODUCTION

Donald Campbell, MG ALBA Chief Executive

Donald Campbell, chief executive of MG ALBA, said BBC ALBA continues to enjoy strong support from both the Scottish and UK governments and ‘no effort will be spared’ in the development of the channel’s programming.

He said: “MG ALBA warmly welcomes the news this week that additional funding of £1million from the UK Government will not be subject to forthcoming budgetary cuts and this reflects the commitment to BBC ALBA. We also have had strong support from the Scottish Government and those of us involved in the channel on a daily basis are acutely aware that we have to seek creative and innovative ways of utilising funding to maximum effect. It is a challenge that we rise to in order to drive forward our programme making which has proved over the last five years to have made a significant contribution to broadcasting and, more importantly, been very attractive to viewers.”

10 Dùbhlachd 2013

MG ALBA A’ GEALLTAINN SEALLADH CRUTHACHAIL A THAOBH RIOCHDACHADH PHRÒGRAMAN

Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA, gun robh BBC ALBA a’ leantainn air adhart a’ faighinn taic làidir bhon dà chuid riaghaltas na h-Alba agus Bhreatainn agus gun tèid a h-uile oidhirp a dhèanamh gu bhith a’ leasachadh phrògraman na seanail.

Thuirt e: “Tha MG ALBA a’ cur fàilte chridheil air an naidheachd an t-seachdain seo nach bi am £1 millean nota a bharrachd de maoineachadh a chaidh a ghealltainn le Riaghaltas Bhreatainn am measg nan gearraidhean buidseit a chaidh fhoillseachadh agus tha seo a’ sealltainn an dealas a tha ann a thaobh BBC ALBA. Tha sinn air taic làidir fhaighinn cuideachd bho Riaghaltas na h-Alba agus tha sinne a tha an-sàs san t-seanail gu làitheil dha-rìribh mothachail gu feumar dòighean cruthachail agus ùr-ghnàthach a lorg gus an fheum as fheàrr a dhèanamh den airgead. Tha sinn a’ coinneachadh ris an dùbhlan a tha seo le bhith a’ leantainn oirnn a’ dèanamh phrògraman anns an dòigh a tha air dearbhadh thar nan còig bliadhna a chaidh seachad gu bheil sinn air cur gu mòr ri craoladh, agus nas cudromaiche buileach, a tha air a bhith air leth tarraingeach do luchd-amhairc.”


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman