GàidhligEnglish

BBC ALBA Past Productions Prògraman BBC ALBA

Below is a list of programme genres that link to pdf documents. These pdf documents contain a complete list of all the programmes, of these genres, that have been broadcast on BBC ALBA.

Programme Genre:

Gu h-ìosal tha liosta de diofar ghnèithean phrògraman a tha a’ ceangal ri pdfs. Anns gach pdf gheibhear liosta choileanta den a h-uile prògram, sa ghnè sin, a chaidh a chraoladh air BBC ALBA.

Gnè phrògram:

Children'sClann

DramaDràma

EducationFoghlam

EntertainmentCur-seachad

FactualAithriseach

Music & ArtsCeòl & Ealain

ReligionCreideamh

Specials/Launch/EventsPrògraman Sònraichte/Tachartasan

SportSpòrs


Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

Summer Commissioning Round – 2017

Deadline for programme ideas – 7th June, 2017 at 1pm.
Deadline for MG ALBA/BBC partnership decisions – June 28th, 2017.

Read more here

Cuairt Coimiseanaidh an t-Samhraidh – 2017

Ceann-là airson beachdan air prògraman – 7/6/17, 1f
Ceann-là airson co-dhùnaidhean co-bhanntachd MG ALBA/BBC – 28/6/17

Leugh tuilleadh an seo