GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

BHO STALAG GU GULAG

BBC ALBA – Friday 9 November at 9.00pm

BHO STALAG GU GULAG

BBC ALBA – Dihaoine 9 Samhain aig 9.00f

The incredible, moving story of soldier Johnny MacArthur and his years spent as a prisoner of war during the Second World War.

Bho Stalag Gu Gulag follows Norman MacArthur as he pieces together his grandfather’s wartime journey, following in his footsteps from the bloody battlefields of France, to the forgotten prison cells of Poland and on to the camps of Odessa in an attempt to find out what actually happened to him.

Johnny had been part of the ill-fated 51st Highland Division captured at St Valery in June 1940. But while his fellow prisoners had come home at the end of the war, Johnny had not.

For Norman and his family, this was a period of his grandfather’s life which was never discussed. Although his family had heard snippets of his story - his being taken prisoner by the Red Army and treated brutally and his transportation to the Black Sea, his having finally made his way home from Odessa in the Soviet Union, after which he had to be hospitalised while he recovered from trauma – the family had more questions than answers.

Norman attempts to discover new evidence, and piece together his grandfather Johnny’s astonishing untold story.

Bho Stalag Gu Gulag can be seen on BBC ALBA on Friday 9 November at 9pm.

Do Thormod MhicArtair is a theaghlach, bha cuibhreann de bheatha a sheanar Seonaidh air nach bitheamaid a’ bruidhinn, sin na bliadhnaichean a chuir e seachad na phrìosanach tron dàrna cogadh. Bha e mar phàirt den rèisimeid Ghàidhealach, an 51st Highland Division, a chaidh a chur fo ghrèim aig St. Valery. Ach ged a thill caraidean Sheonaidh dhachaigh aig deireadh a’ chogaidh, cha do thill esan.

Cha robh càil a dh’fhios aig duine san teaghlach dè dìreach a thachair dha Seonaidh ged a chuala iad criomag no dhà an siud ’s an seo: bha e na phrìosanach aig an Airm Dhearg agus chaidh a dhroch-làimhseachadh, chaidh a thoirt gu ruige Odessa agus b’ ann à sin a thill e dhachaigh dhan ospadal, far an do chur e greis seachad mus d’ fhuair e air tilleadh dhan Eilean Sgitheanach.

B’ ann a bha an tuilleadh cheistean aig a theaghlach, seach freagairtean.

A-nise tha Tormod a’ faighinn cothrom leantainn ann an ceumannan a sheanar air turas a tha ga thoirt tron Fhraing ’s tron Phòlainn gu ruige Odessa, gus dearbhadh fhaighinn airson a’ chiad uair air dè dìreach a thachair dha sheanair tro bhliadhnaichean an dàrna cogaidh.


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.