GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

HMS Timbertown

BBC ALBA – Thursday 9 October at 9.00pm

HMS Timbertown

BBC ALBA - Diardaoin 9 Dàmhair aig 9.00f

THE REMARKABLE WWI STORY OF HMS TIMBERTOWN TOLD FOR THE FIRST TIME BY BBC ALBA

Timbertown

After the fall of Antwerp in October 1914, 1,500 men from Winston Churchill’s newly formed Royal Naval Division crossed the border into the neutral Netherlands to evade capture from the German Army. Incredibly, 102 men from that number came from the Isle of Lewis. These men were interned in a camp in the Netherlands for the duration of the war.

Tying the story together for the first time on the centenary of the internment, BBC ALBA’s Angela MacLean retraces the incredible journey the men took through the fort at Antwerp, to the border crossing with the Netherlands and finally on to the town of Groningen where the local authorities built wooden huts to house the men in a camp which became known as HMS Timbertown.

By visiting the National Archives in Kew to view the Admiralty records, BBC ALBA gains an insight into the events at Antwerp and what the sailors did for the four years during which they were interned in the Netherlands. Here, Angela sees the full list of names from the camp which brings to light the characters who were interned alongside the men from Lewis – fishermen, clerks, an actor, a burglar as well as the Duchess of Cambridge’s great Grandfather, Frederick Glassborow. As well as being home to many Englishmen, the camp also housed many Scots from areas such as Avoch, Easter Ross, Wick, Fife, Shetland, Orkney, Glasgow and one young man from Barra.

Angela Nic’Illeathain - National Library

Newspapers from the time help Angela uncover what life was like in the camp, from the highs of the football matches and cabaret acts, to the lows of failed escape attempts, illness and death.

Angela meets naval historical expert Captain Christopher Page as well as local historians on the Isle of Lewis and in Groningen who explain the background to the story alongside the tender and personal insights which come from friends and family members of the interned Lewis men.

For the first time, HMS Timbertown pieces together stories which have lain dormant for many years and also uncovers stories that came as a surprise to some of the families of those interned.

Produced by Nina Torrance from BBC Gàidhlig, HMS Timbertown will be shown on BBC ALBA on Thursday 9 October 2014 at 9.00pm.

Timbertown

Tha Angela Nic’Illeathain a’ toirt thugainn sgeulachd air nach eil fios aig mòran, sgeulachd HMS Timbertown far an deach seòladairean cùl-earalais Leòdhasach a bha air an slighe gu na trainnsichean, a chur fo ghlas ann an dùthaich nach robh idir sa chogadh.

An dèidh do dh’Antwerp tuiteam san Dàmhair 1914, chaidh 1500 fireannach bho Roinn a’ Chabhlaich Rìoghail, an RND, tarsainn a’ chrìch agus a-steach dhan Òlaind, dùthaich nach robh air taobh seach taobh a ghabhail sa chogadh. Bha iad a’ teicheadh bho na Gearmailtich. Gu h-iongantach, ‘s ann à Eilean Leòdhais a bha 102 de na fir agus chaidh an cumail ann an campa san Òlaind fad bhliadhnaichean a’ chogaidh.

A’ tarraing na sgeòil ri chèile airson a’ chiad uair, tha Angela Nic’Illeathain a’ gabhail turas iongantach bho ghearasdan Antwerp, gu far an deach iad tarsainn na crìch a-steach dhan Òlaind agus suas a Ghroningen far an deach seadaichean fiodha a thogail dha na fìr, àite-fuirich a fhuair am far-ainm HMS Timbertown.

Angela Nic’Illeathain - National Library

Le a bhith a’ tadhal air An Tasglann Nàiseanta, tha Angela a’ faighinn barrachd tuisge air dè a chaidh ceàrr ann an Antwerp agus dè dìreach a rinn na seòladairean fad na 4 bliadhna a bha iad fo ghlais san Òlaind. San tasglann, tha Angela a’ faicinn liosta slàn de dh’ainmean an fheadhainn a bha sa champa còmhla ri na Leòdhasaich – iasgairean, clèirich, cleasaiche, mèirleach, agus a thuilleadh orra sin bha sinn-seanair Bana-dhiùc Chambridge, Frederick Glassborow. Cuide ri iomadh Sasannach, bha grunn Albannaich à sgìrean mar Àbhach, Taobh Sear Rois, Inbhir Ùige, Fìobha, Sealtainn, Arcaibh, Glaschu agus aon bhalach à Eilean Bharraigh.

Tha pàipearan-naidheachd na h-ama a’ cuideachadh Angela ann a bhith a’ faighinn tuigse air co ris a bha an campa fhèin coltach bho aighear nan geamaichean ball-coise agus cleas an àrd-ùrlair gu oidhirpean air teicheadh a dh’fhailich, tinneas agus bàs.

Tha Angela a’ coinneachadh ri eòlaiche air eachdraidh a’ Chabhlaich Rìoghail, an Caiptean Christopher Page, agus ri eòlaichean eachdraidh ionadail ann an Leòdhas agus ann an Groningen. Tha i cuideachd a’ cluinntinn sgeulachdan pearsanta bho chàirdean agus caraidean balaich Leòdhais. Cluinnidh sinn na sgeulachdan a chual’ iad fhèin nan òige agus feadhainn nach cual’ iad a-riamh roimhe.

Thèid HMS Timbertown a chraoladh air BBC ALBA aig 9f, Diardaoin 9 Dàmhair, ceud bliadhna chun an latha bho chaidh na seòladairean a-steach dhan Òlaind.


2014 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2014

Hogmanay Ceilidh 2014Cèilidh na Bliadhn' Ùire 2014
Gemma’s OrphansDìlleachdain Gemma
An Dotair MòrAn Dotair Mòr
MànranMànran
Turas Tony: The Ben Nevis RaceTuras Tony: The Ben Nevis Race
Torcuil's Guide to Being a GaelTorcuil's Guide to Being a Gael
Sàr-Sgèoil: Lewis TrilogySàr-Sgèoil: Lewis Trilogy
An Oidhche Ron Nollaig An Oidhche Ron Nollaig
McQueen of ScotsAm Balach MacCuidhein – McQueen of Scots
Trusadh: The Commonwealth GameseTrusadh: Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis
Big John: Sgeulachd John HartsonBig John: Sgeulachd John Hartson
Na Trads 2014 – LiveNa Trads 2014 – Beò
Gillean GrinnGillean Grinn
Caileagan a' Chogaidh Mhòir/A Great AdventureCaileagan a' Chogaidh Mhòir
Netherlands v ScotlandNetherlands v Scotland
Fonn Fonn FonnFonn Fonn Fonn
Live FootballBall-coise Beò
Live FootballBall-coise Beò
HMS TimbertownHMS Timbertown
Cobhair ChloinneCobhair Chloinne
Small Hands In a Big WarClann a’ Chogaidh Mhòir
FIFA World Cup 2015 qualifierCupa Cruinne nam Ban 2015
Live FootballBall-coise Beò
Rugby double headerRugbaidh
Munster v EdinburghMunster v Edinburgh
RAPAL TVRAPAL TBH
Petrofac Training Cup – Rangers v ClydePetrofac Training Cup – Rangers v Clyde
Live Shinty - Skye v Glen UrquhartCamanachd beò - Skye v Glen Urquhart
Belladrum 2014Belladrum 2014
Commonwealth CèilidhCèilidh a’ Cho-Fhlaitheis
A gu U GlaschuA gu U Glaschu
Bliadhna Kerry / Kerry’s YearBliadhna Kerry
Live Football - Scotland v SwedenBall-coise beò - Scotland v Sweden
Trusadh - Two-Eight-TwoTrusadh - Dhà-Ochd-Dhà
Jock SteinJock Stein
Leinster v Glasgow WarriorsLeinster v Glasgow Warriors
Of Diabolical PurposeOf Diabolical Purpose - Sgeulachd Monsieur Chantrelle
All That Lies Behind MeAll That Lies Behind Me – Sgeulachd Donald Merrett
Eileanan FraoichEileanan Fraoich
Ramsdens Cup FinalChuairt Deireannach Cupa Ramsdens
Scotland v PolandScotland v Poland
Rathad an ReferendumRathad an Referendum
Nationwide an Alba: EastNationwide an Alba: An Taobh An Ear
Nationwide an Alba: WestNationwide an Alba: An Taobh An Iar
Smile PleaseDìleab Thormoid
Air an RathadAir an Rathad
BBC Radio Scotland Young Traditional Musician 2014BBC Radio Scotland Neach-ciùil Traidiseanta Òg 2014
Celtic Connections 2014Celtic Connections 2014
Trusadh – Slàinte na Sgìre: An Island PracticeTrusadh – Slàinte na Sgìre: An Island Practice
The Minister’s WifeBean a’ Mhinisteir
DIY le DonnieDIY le Donnie
Ceitidh MòragCeitidh Mòrag

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.