GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

An Dùbhlan – Sanjeev Kohli does Gaelic

BBC ALBA – Thursday 9 April at 9.00pm

An Dùbhlan – Sanjeev Kohli does Gaelic

BBC ALBA - Diardaoin 9 Giblean aig 9.00f

Mairi and Sanjeev

BBC ALBA FOLLOWS FUNNYMAN SANJEEV KOHLI’S SIX MONTH QUEST TO MASTER THE GAELIC CÀNAN

Sanjeev Kohli of 'Still Game' fame has already proven he has the gift of the gab, but can the acclaimed Scottish comedian, actor and writer turn his hand to Gaelic?

In An Dùbhlan – Sanjeev Kohli does Gaelic - produced for BBC ALBA by HG Productions and to be transmitted on Thursday 9th April – we will follow Sanjeev over the course of six months as he throws himself into the Gaelic world with gusto and works to earn his stripes in order to meet his self-imposed challenge - to present an entire music show on BBC Radio nan Gàidheal.

Along the way he'll have supporters and conspirators galore. Recording artist and Mòd gold medallist Mairi MacArthur is a charismatic cultural force to be reckoned with, and Sanjeev is lucky enough to have her at the reins as his Gaelic teacher. She'll be putting him through his paces (and putting up with him!) over his mad six month dash to learn the lingo.

Sanjeev's wife's family are Gaels, and she and the clan will be waiting in the wings to comment as we see his progress. But while it's all very well taking Gaelic classes in the big city, how will Sanjeev cope in the real home of Gaelic - the Outer Hebrides? We’ll see his quest take him and the family on a Gaelic road-trip to the Isle of Lewis, taking on some challenges along the way as he seeks to master the language. He'll catch up with his wife's family, who do their best to help him with the language whilst taking him on a fishing trip – but will it turn out to be all fish and no language? The journey is rounded off with a right old clan Macleod family island gathering and Sanjeev's progress is put to the test by his inherited family. They certainly have some choice tips for him!

Sanjeev’s goal is to kick BBC Radio nan Gàidheal funnyman Derek “Pluto” Murray off the airwaves, taking control of his show and proving he can make the cut. But when he meets Pluto he's taken aback by how friendly he is – is sabotage on the cards? Renowned musician Rona Lightfoot will also give Sanjeev a crash course in canntaireachd (chanting) in an effort to help his pronunciation, and cheeky chaps The Vatersay Boys try to give him some encouragement along the way at the biggest cèilidh of the year at the Glasgow Barrowlands. Gaelic comedienne and Lewis lass Carina MacLeod will also be on hand to pass on some tips.

As the live show looms and tensions mount, how will Sanjeev cope under the pressure? It's one thing to have a script planned, but will he be able to keep a hold on his newly learned Gaelic in a live situation? It's no sure thing that he'll pull it off unscathed! Only time and a lot of hard work will tell, but language tips and laughs aplenty are guaranteed, and we’ll be with Sanjeev every step of the way as he sets out into a new Gaelic world.

An Dùbhlan – Sanjeev Kohli does Gaelic, produced for BBC ALBA by HG Productions, will be transmitted on Thursday 9th April at 9.00pm until 10.00pm and will be repeated on Wednesday 15th April at 11.00pm until midnight. It will also be available after transmission on the BBC iPlayer.

Tha Sanjeev Kohli ('Still Game') air dearbhadh mu thràth gu bheil e glè chomasach le cànain. Ach ciamar a thèid leis nuair a dh'fheumas an comaig, an cleasaiche, agus an sgrìobhadair, Gàidhlig ionnsachadh? Chì sinn mar a tha cùisean a’ dol air adhart thairis air 6 mìosan fhad 's a tha e ag obair a dh’ionnsaigh an dùbhlan mu dheireadh - feumaidh e prògram ciùil air fad a lìbhrigeadh air Radio nan Gàidheal!

Bidh luchd-taic gu leòr aige air an t-slighe. 'S e fìor eòlaiche cultarail a th' ann am Màiri NicArtair a bhuannaich am bonn òr agus a tha na ceòladair clàraichte, agus tha Sanjeev glè fhortanach gum bi i aige mar thidsear. Bidh ise ga stiùireadh agus ga ghiùlain thar nan 6 mìosan a tha aige airson comas fhaighinn sa chànan.

’S e Gàidheil a th’ ann an teaghlach bean Sanjeev, agus bidh ise agus a cinneadh a' feitheamh gus beachdan a chur thairis fhad 's a tha e ag ionnsachadh. Ach fhad 's a tha clasaichean Gàidhlig sa bhaile mhòr glè mhath, ciamar a thèid leis ann am fìor dhachaigh na Gàidhlig - na h-Eileanan Siar? Thèid Sanjeev agus a theaghlach air chuairt Ghàidhlig do dh'Eilean Leòdhais, a' gabhail ri dùbhlan no dhà air an t-slighe fhad 's a tha e a' sireadh comas sa chànan. Coinnichidh e ri teaghlach a bhean, agus feuchaidh iad cuideachadh a thoirt dha leis a’ chànan fhad 's a tha iad air turas iasgaich - ach am fàs an t-iasg nas cudromaiche na an cànan? Tha an turas a' crìochnachadh le cruinneachadh seann-fhasanta de na Leòdaich, agus thèid Sanjeev a chur tro dheuchainn leis an teaghlach. Tha comhairle sònraichte aca air a shon gu dearbh!

'S e an t-amas aig Sanjeev gum put e am preasantair Derek "Pluto" Murray far Radio nan Gàidheal, a’ gabhail smachd air a phrògram agus a’ dearbhadh gu bheil e math gu leòr. Ach nuair a tha e a' coinneachadh ri Pluto, tha e a’ cur iongnadh air cho laghach 's a tha e - a bheil sabotais ri thighinn? Bidh ceòladair cliùiteach Rona Lightfoot cuideachd a' toirt cùrsa do Sanjeev ann an canntaireachd, a’ feuchainn ri fuaimneachadh nas fheàrr ionnsachadh dha, agus bidh na balaich bhragail - The Vatersay Boys - a' feuchainn ri beagan spionnadh a thoirt dha aig a' chèilidh as motha sa bhliadhna aig na Barrowlands ann an Glaschu. Bidh an cleasaiche Carina NicLeòid cuideachd ri làimh airson molaidhean a thoirt dha. Dè bhios ise, a tha a' fàs gu math soirbheachail le 'Carina's Comedy Couch', a' smaoineachadh mun oidhirp chraicte seo?

Fhad 's a tha am prògram beò a’ teannadh dlùth agus a tha cùisean a' fàs teann, an seas Sanjeev ris a’ chuideam? 'S e aon rud a th' ann sgriobt a phlanadh, ach an cùm e grèim air an eòlas ùr aige air a' chànan ann an suidheachadh beò? Chan e rud cinnteach a th' ann idir gun tig e às ann an aon phìos! Feumar ùine agus obair chruaidh, ach bidh gliocas Gàidhlig agus iomadh gàire ri fhaighinn gun teagamh fhad 's a tha Sanjeev a' siubhal a-steach do shaoghal ùr Gàidhlig. .


2015 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2015

Hogmanay Ceilidh 2015Cèilidh na Bliadhn' Ùire 2015
Stick Man / BioranStick Man / Bioran
Trusadh - The Highland Railway/Rathad-iarainn na GàidhealtachdTrusadh - Rathad-iarainn na Gàidhealtachd
Trusadh – Cancer Club / Balaich a’ BruidhinnTrusadh – Balaich a’ Bruidhinn
Jolomo: The People’s PainterJolomo: Dealbhadair nan Daoine
Scotland v BelarusAlba v Belarus
Royal National MòdMhòd Nàiseanta Rìoghail
Cobhair ChloinneCobhair Chloinne
Dòtaman at 30Dòtaman aig 30
Jonathan’s ArmyFeachdan Ionatain
Jim BaxterJim Baxter
Balaich a’ Bhìobaill / Bible BoysBalaich a’ Bhìobaill
The Pope’s Eriskay JumperTrusadh - Geansaidh a’ Phàpa
Canada v Glasgow WarriorsCanada v Glasgow Warriors
Belladrum 2015Belladrum 2015
Geamannan nan Eilean 2015 – Island Games 2015Geamannan nan Eilean 2015
Am Balach MacCuidhein – McQueen of ScotsAm Balach MacCuidhein
World Orienteering Championships 2015Co-Fharpais Sligheadaireachd Na Cruinne 2015
Trusadh – DiabetesTrusadh – Tinneas an t-Siùcair
MacTavish Cup FinalCuairt Dheireannach de Chupa MhicTàmhais
Ceòl air Abhainn ChluaidhCeòl air Abhainn Chluaidh
Trusadh - Berlin 25 Years OnTrusadh – Leag am Balla
Air na Rigs / Life OffshoreAir na Rigs
FuineFuine
An Dùbhlan – Sanjeev Kohli does Gaelic An Dùbhlan – Sanjeev Kohli does Gaelic
Glasgow City v Paris Saint-GermainGlasgow City v Paris Saint-Germain
Eileanan FraoichEileanan Fraoich
Cuirm@Celtic: Le Vent Du NordCuirm@Celtic: Le Vent Du Nord
The Real Jekyll & Hyde? The Deacon Brodie StorySgeulachd Deacon Brodie
Baby Killer? Sgeulachd Jessie KingBaby Killer? Sgeulachd Jessie King
Eòrpa MH17Eòrpa MH17
Brian WilsonBrian Wilson
Tartan PrideTartan Pride

2016 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2016

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.