GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

Trusadh: A Southern Island Practice – Alderney

BBC ALBA – Monday 21 March at 9.00pm

Trusadh: Slàinte na Sgire – Alderney

BBC ALBA – Diluain 21 Màrt aig 9.00f

Dr Donald John Murray ann an Alderney

BBC ALBA FOLLOWS ISLAND GP FROM HARRIS TO THE CHANNEL ISLAND OF ALDERNEY

Three years ago, BBC ALBA visited the Isle of Harris for a documentary looking at life for an island GP and the doctor’s round-the-clock role caring for the crofters, fishermen and families of the Hebridean island.

During that programme, we met Dr Donald John Murray, the gregarious half-doctor, half-crofter who covers once a month at the Leverburgh Surgery.

Now, BBC ALBA follows Dr Murray as north meets south in an entertaining sequel.

In Trusadh – A Southern Island Practice, we follow Donald John as he travels 1,000 miles from his croft to the tiny Channel Island of Alderney, where he spends half his working life.

Dr Donald John Murray on his croft om Lewis

It’s a challenging job for any doctor, single-handedly serving a community of around 2,000 and also managing a local hospital with Accident & Emergency - a 24/7 job where the doctor is never off duty.

With their yachting marinas, fine architecture and affluent and eclectic European vibe, you’d expect the Channel Islands to be a stark contrast to the Outer Hebrides. But the three square mile island of Alderney is an overlooked haven amidst its better known neighbours which include Guernsey and Jersey.

As we spend a week in the life at this other island practice, some surprising similarities are revealed. A place united by a challenging past where a sense of fun and community spirit still runs strong - and where the doctor is still at the heart of the community. And for our Scottish island doctor, we witness how Alderney has clearly become a home from home.

Produced by MacTV, Trusadh: A Southern Island Practice – Alderney will be shown on BBC ALBA on Monday 21st March at 9.00 until 10.00pm.

Tha Tuath agus Deas a’ tighinn ri chèile ann am prògram ùr a’ leantainn air soirbheachas prògram BBC ALBA, Slàinte Na Sgìre a chaidh a chlàradh anns na Hearadh ann an 2013.

Leanaidh Slàinte na Sgire – Alderney an Dotair sgairteil Dòmhnall Iain Moireach a-rithist, ’s an dotair a tha cuideachd na chroitear a’ siubhal 1,000 mìle bho a chroit sna h-Eileanan an Iar gu eilean beag Chaolas Shasainn, Alderney, far a bheil e a’ cur seachad leth dhe bheatha obrach.

‘S e obair dhùbhlanach a th’ ann dha dotair sam bith, ‘s e a’ frithealadh choimhearsnachd de 2,000 leis fhèin, agus cuideachd os cionn an ospadail sgìreil le roinn Tubaist is Èiginn na lùib. Obair 24/7 ’s iarrtas air an dotair fad na h-ùine.

Dòmhnall Iain Moireach sna h-Eileanan an Iar

Le an sgòthan-seòlaidh, ailtearachd àlainn agus iomadh buaidh Eòrpach follaiseach san dòigh-beatha, shaoileadh tu gum biodh Eileanan Chaolais Shasainn iomadh mìle bho na h-Eileanan an Iar. Ach gu math tric chan eil daoine a’ gabhail for air eilean beag Alderney, agus aire air an cuid nàbaidhean a b’ ainmeile, Jersey agus Guernsey.

Thar seachdain san ionad-slàinte eileanach eile seo gheibhear a-mach gu bheil barrachd rudan coltach ri chèile na bhiodh an dùil. ‘S e a th’ ann an Alderney, ach eilean agus coimhearsnachd a tha a’ seasamh còmhla le eachraidh dhùbhlanach, sgìre far a bheil spiorad na coimhearsnachd agus dibhearsain, agus an dotair fhathast aig cridhe na coimhearsnachd. ’S dhan dotair eileanach Albannach tha e follaiseach gur e dachaigh bho dhachaigh a th’ ann cuideachd.


2016 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2016

Cèilidh na Bliadhn' Ùire / Hogmanay CèilidhCèilidh na Bliadhn' Ùire
GladysGladys
A Little Drop of Harris / Druthag na HearadhDruthag na Hearadh
The Croft / An LotAn Lot
Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016Na Trads 2016
Storm Heroes / Gaisgich na StoirmeGaisgich na Stoirme
Trusadh: Dol Fodha na Grèine (The Going Down of the Sun)Trusadh: Dol Fodha na Grèine
Radharc: The Island Where God Speaks GaelicRadharc: The Island Where God Speaks Gaelic
Royal National MòdMhòd Nàiseanta Rìoghail
Jimmy JohnstoneJimmy Johnstone
Sar-sgeoil: OutlanderSar-sgeoil: Outlander
Highland Midwives – Fight for LifeMnathan-glùine - Spàirn gu slàint
BannanBannan
HamishHamish
From Uist with Love / O Mo DhuthaichO Mo Dhuthaich
Breathless: Living with Cystic Fibrosis Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis
Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern IslesTrusadh - Am Pàipear
Belladrum 2016: Cridhe TartanBelladrum 2016: Cridhe Tartan
Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
From Minister to ModeratorBho Mhinistear gu Modaràtair
Live CurlingCroladh beò
Niteworks: Obair OidhcheNiteworks: Obair Oidhche
Easter Rising / Ar-a-mach na CaisgeAr-a-mach na Caisge
Trusadh: A Southern Island Practice – AlderneyTrusadh: Slàinte na Sgire – Alderney
Highland MidwivesMnathan-glùine
A Dream of DeathBruadar a’ Bhàis
An Cràdh/Endo What?An Cràdh/Endo What?
CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraideanCUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean
CUIRM@CELTIC: The ChieftainsCUIRM@CELTIC: The Chieftains
The Famous FiveThe Famous Five
Gach Creutair Beò / VetsGach Creutair Beò
Calanais - Full CircleCalanais - Full Circle
Air an RathadAir an Rathad
DIY le DonnieDIY le Donnie
Perth Masters 2016Farpais Pheairt 2016
The Wee Govan PipersPìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn

2017 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2017

2016 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2016

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.